"Istadi"

Istadi - 4:02
Kechiray - 6:09
Onajonim - 3:57
Uchadi - 4:44
Qaro-qaro - 4:37
Kechalar - 3.13
Ozor - 3:50
Aylaya - 3:28
Xush kelibsiz - 4:18
Qaysi - 3:56
Yetib ortadur - 4:18