"Tanlangan asarlar"

Chorgoh - Xalq kuyi Nodira g`azali, - 9:01
Yetishdi - Sh.Mirzayev kuyi, H.Horazmiy - 6:23
Qayondur - Sh.Mirzayev kuyi, Uvaysiy g`azali - 5:16
Nihon Etdi - - 6:54
Kim desun - Xalq kuyi, Muqimiy g`azali - 5:53
Naylayin - Jo`rahon sultonov musiqasi, S.Abdulla g`azali - 5:48
Nim cho`poni - Segoh maqomidan, A.Navoiy g`azali - 9:02
Mustazodi navo qashqarchasi - Navo maqomidan, Fuzuliy g`azali - 3:39
Ul kim, jono - Katta ashula, Muqiliy murabbasi - 5:59
G`uncha yanglig` - Xalq kuyi, H. Olimjon g`azali, - 6:49
Sarahbori Dugoh - Dugoh maqomidan, A.Navoiy g`azali, - 11:43