"Ushshoq"

Ushshoq - 8:05
Nihon etdi - 6:51
Dashti navo - 5:05
Qayondur - 5:14
Bul ajab - 8:00
Ey dilbari janonim - 6:09
Chorgoh - 8:58
G`uncha yanglig` - 6:35
Nim cho`poni - 8:59
Naylayin - 5:45
Farg`onacha shahnoz - 5:46