Audio

"Tanlangan asarlar"

Chorgoh - Xalq kuyi Nodira g`azali, - 9:01
Yetishdi - Sh.Mirzayev kuyi, H.Horazmiy - 6:23
Qayondur - Sh.Mirzayev kuyi, Uvaysiy g`azali - 5:16
Nihon Etdi - - 6:54
Kim desun - Xalq kuyi, Muqimiy g`azali - 5:53
Naylayin - Jo`rahon sultonov musiqasi, S.Abdulla g`azali - 5:48
Nim cho`poni - Segoh maqomidan, A.Navoiy g`azali - 9:02
Mustazodi navo qashqarchasi - Navo maqomidan, Fuzuliy g`azali - 3:39
Ul kim, jono - Katta ashula, Muqiliy murabbasi - 5:59
G`uncha yanglig` - Xalq kuyi, H. Olimjon g`azali, - 6:49
Sarahbori Dugoh - Dugoh maqomidan, A.Navoiy g`azali, - 11:43

"Ushshoq"

Ushshoq - 8:05
Nihon etdi - 6:51
Dashti navo - 5:05
Qayondur - 5:14
Bul ajab - 8:00
Ey dilbari janonim - 6:09
Chorgoh - 8:58
G`uncha yanglig` - 6:35
Nim cho`poni - 8:59
Naylayin - 5:45
Farg`onacha shahnoz - 5:46

"Istadi"

Istadi - 4:02
Kechiray - 6:09
Onajonim - 3:57
Uchadi - 4:44
Qaro-qaro - 4:37
Kechalar - 3.13
Ozor - 3:50
Aylaya - 3:28
Xush kelibsiz - 4:18
Qaysi - 3:56
Yetib ortadur - 4:18